Segítség a lelki felkészüléshez

Az élet gyöngyei sorozat első kötete 2005 őszén jelent meg a Kató és Fivére Kiadó gondozásában. A lelkiségi füzet életutunk keresését, megélését segíti rövid elmélkedésekkel, bibliai helyekkel, képekkel. Ezek az elmélkedések, szentírási helyek adják Az élet gyönygei zarándokút lelki ívét. A füzet a hozzá tartozó gyöngysorral kapható a keresztény könyvesboltokban és a kiadónál (20-3768-968).

Az élet gyöngyei zarándokkönyv a zarándoklétről, az útvonalról, gyakorlati tudnivalókról tartalmaz alapvető leírásokat. Ez a zarándok "személyazonosító" okmánya, ugyanis ebben található a zarándokútlevele.
A zarándokút leírása mellett Az élet gyöngyei első kötet elmélkedéseinek kiegészítéseként számos verset, irodalmi szemelvényt, szentek legendáit tartalmazza.

A zarándok elbeszélései (Bencés Kiadó, Pannonhalma 2004)
Egy egyszerű orosz zarándok elbeszélése arról, hogy miként tanulta meg a szüntelen imádságot. Bevezet a Jézus-ima szépségébe, gyakorlatába, amelyen keresztül a ma embere is rátalálhat az Istenben való élet harmóniájára.

Benoit Standaert: A világ három oszlopa (Bencés Kiadó, Pannonhalma 2000)
Gyakorlati lelkikalauz a XXI. század zarándokának. Az Ige, az imádság, és a szeretet művészete.

Olivier ClAment: Kérdések az emberről (Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest 2004, csak a Kiadónál kapható)
A szerző az élet égető kérdéseire keresi a választ: szexualitás-szerelem, politika, technika, művészet, halál. A szabadság titkából kiindulva vezet el néha meghökkentő megállapításaival - a hiteles keresztény antropológiához.

Csukovits Enikő: Középkori magyar zarándokok (MTA Történettudományi Intézete, História könyvtár, Bp. 2003)
A hiánypótló munka megkísérli a középkori magyar zarándokok társadalom- és mentalitástörténeti bemutatását.
Néhány főbb fejezet címe:
Az úti célok; A zarándokok indítéka, a zarándoklatok típusai; Az előkészületektől a hazatérésig; Zarándoklat és vallásosság

Megvásárolható Budapesten a kiadó jegyzetosztályán (I. ker. Uri u.), időszakosan a Kis Magiszter Könyvesboltban (Magyar u. 40.).

Kakucs Lajos: Santiago de Compostela / Szent Jakab tisztelete Európában és Magyarorszgon (METEM, Bp. 2006)
Az alapos történeti munkát akár a "tudományos útikönyv" kategóriába is be lehetne sorolni. Részletesen igyekszik bemutatni a középkori magyar zarándokok lehetséges útvonalait Santiago de Compostela felé. Nagy értéke még a kötetnek a középkori Magyarország Szent Jakab emlékeinek leírása.

Megvásárolható Budapesten a Kis Magiszter Könyvesboltban (Magyar u. 40., tel.:06-1-327-7796).

Bálint Sándor - Barna Gábor: Búcsújáró magyarok / A magyarországi búcsújárás története és néprajza (Szent István Társulat, Bp. 1994)
"A búcsújárás katolikus népünknek egyik legnagyobb élménye... A népet lelkülete és foglalkozása még ma is elég szorosan hozzáfűzi a szülőföld szellemi közösségéhez... Evilági életével tehát szorosan hozzátartozik ahhoz a földhöz, amelyből vétetett, amely fölnevelte és eltartja. A keresztény honvágy azonban nem hagyja nyugton, a lélek messzire, Isten közelségébe vágyakozik. Ennek misztikus útja a búcsújárás." (Bálint Sándor)
Erika und Fritz KA¤fer: Pilgerwege nach Mariazell (Styria, Graz 2003, 17 euro)
Mind a hat máriacelli zarándokút (Via Sacra) részletes leírását tartalmazza a kötet. ttekintő térképekkel, magassági metszetekkel, és a szállások címeivel segíti a zarándoklatra való felkészülést.
A Heiligenkreuz-Máriacell útvonalat 108 kilométer hosszúnak jelöli, és öt etapra ossza.
Peter Lindenthal: Auf dem Jakobsweg durch Österreich (Tyrolia, Innsbruck 2000, 22 euro)
Az író sokat tett a camino-osztrák út felelevenítéséért. Kutatásai során megpróbálta rekonstruálni a középkori útvonalat. Ahol ez a mai zarándokok számára már nem követhető, új útvonalat jelölt ki. Ebben a kötetben az északi utat írja le (Wolfsthal-Hainburg-Wien-Linz-Salzburg-Innsbruck-Bludenz-
Feldkirch-Maria Einsiedeln
).
Peter Lindenthal: Auf dem Jakobsweg durch Süd-sterreich, Slowenien und Südtirol (Tyrolia, Innsbruck 2002, 22 euro)
Az osztrák Szent Jakab út déli ágának részletes bemutatását tartalmazza a kötet (Graz-Szlovénia-Lienz-Innsbruck). A Lindenthal által rekonstruált útvonalakat felhasználja Kakucs Lajos, amikor a magyarok compostelai útját próbálja leírni fentebb bemutatott művében.
Jhon testvér, Taizé: Zarándok Isten / Biblikus tanulmány a hit zarándokútjáról az A?szövetségben (Agapé, Szeged 1995)
"John testvér könyvét olvasva kibontakozik előttünk Isten zarándok népének arculata, fölfedve ezzel magát a zarándok Istent, aki Ábrahám, Izajás és Jeremiás hűséges útitársa volt.
A zsidó írások vezérfonalát kutatva az A?szövetség könyveinek ösvényén megjelenik előttünk a vándor Isten, aki ma is ugyanúgy elkísér minket az úton.
A Zarndok Isten elgondolkodtat.
A Zarándok Isten társul szegődik életed vándorútján."

A szerzőről: John testvér Philadelphiában született, az ökumenikus Taizéi Közösség tagja. Jelenleg Manhattan egyik szegénynegyedében (Hell's Kitchen - Pokol Konyhája) él néhány taizéi testvérrel együtt.

Jhon testvér, Taizé: Jézus útja / Biblikus tanulmány a hit zarándokútjáról az Újszövetségben (Agapé, Szeged 1999)
"Hinni Jézus Krisztus evangéliumában nem jelenti, hogy bezárkózunk egy elzárt és meddő rendszerbe, vagy hogy kiszolgáltatjuk magunkat önkényes fantáziánknak. A hitből fakadó élet sokkal inkább jelenti, hogy elkötelezzük magunkat az Úton, fölfedezzük Isten zarándokútját, amely végigkíséri életutunkat. Jézusban ez az út emberi arcot ölt, s így számunkra is teljesen elrhetőv válik.

A könyv bevezetést nyújt az újszövetségi Szentírás megértésébe egy vezérfonal segítségével: Isten zarándokútja Krisztus Jézusban és az ember egyéni és közösségi életútja minduntalan összefonódik."

John testvér könyvei megrendelhetők az Agapé Kiadótól