Bevezető

A zarándokutat Az élet gyöngyeinek megfelelő szakaszokra osztottuk. Minden szakaszt egy úgynevezett gyöngy-hely nyitja meg. Ez a felosztás segíti azokat, akik szeretnének elmélkedni azon a lelki tartalmon, amit Az élet gyöngyei fogalamznak meg. A gyöngyök jelentését kibontó gondolatok Az élet gyöngyei első füzetében találhatóak. Ezek a gondolatok segíthetnek, hogy a külső út mellett a belső utunkat is egyre tudatosabban járjuk.

Az alap úton többnyire egy napra két gyöngynek az átelmélkedése jut. Ezért kapcsolódik egy településhez két gyöngy-hely. A hosszú úton 2-5 napig elmélkedhetünk egy-egy gyöngyön.

Fontos, hogy figyeljük szívünk belső megmozdulásait és annak megfelelően alakítsuk elmélkedéseink fonalát. Lehet, hogy saját sorrendbe fognak rendeződni utunk során a gyöngyök. Bensőleg próbáljuk megérteni a gyöngysor logikáját és akkor szabadon tudjuk majd használni lelkünk gazdagodására.

A gyöngy-helyek egy másik célt is szolgálnak. Itt kell a település nevét feltüntető pecsétet kérni a zarándokkönyv megfelelő helyére (pl. a zarándokszálláson, postán, élelmiszerboltban, stb.).

Távoli terv1nk, hogy elkészítjük a zarándokút saját pecsétjét, és az lesz elhelyezve megadott helyeken.